Bộ Tài chính dự kiến ký kết 22 Điều ước quốc tế và Thông tư quốc tế trong năm 2015

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ vào nội dung của từng Điều ước quốc tế (ĐƯQT) và Thông tư quốc tế (TTQT) được ký kết trong năm 2014 và các năm trước, năm 2015,

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ vào nội dung của từng Điều ước quốc tế (ĐƯQT) và Thông tư quốc tế (TTQT) được ký kết trong năm 2014 và các năm trước, năm 2015, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xây dựng lộ trình hợp tác; triển khai các hoạt động hợp tác song phương với các nước, vùng lãnh thổ theo hướng thiết thực và hiệu quả; phối hợp với các đối tác để rà soát, đánh giá các chương trình đã thực hiện để xác định các vướng mắc và phương hướng giải quyết.

 

Dự kiến trong năm 2015, Bộ Tài chính sẽ tiến hành ký kết 22 ĐƯQT, TTQT trong các lĩnh vực chủ yếu bao gồm: thuế, hải quan, tài chính - ngân hàng, thị trường chứng khoán, bảo hiểm và tin học - thống kê tài chính.

 

Đánh giá chung việc ký kết, gia nhập và thực hiện các ĐƯQT, TTQT, Bộ Tài chính cho biết, việc thực hiện các ĐƯQT, TTQT đang có hiệu lực nhìn chung thuận lợi do có sự trao đổi, phối hợp và thống nhất từ các bên tham gia. Hầu hết các ĐƯQT, TTQT đã được ký kết và thực hiện được đánh giá là hiệu quả, cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra ban đầu, hướng tới mục tiêu chung là hiện đại hóa ngành Tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán; góp phần phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế cũng như tăng cường quan hệ hợp tác tài chính với các nước, đối tác trong khu vực và trên thế giới.

Hồng Vân

ngocthanh