Bổ sung hơn 321 tỷ đồng bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 321,636 tỷ đồng cho 18 tỉnh từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2014 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 321,636 tỷ đồng cho 18 tỉnh từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2014 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

 

18 tỉnh được bổ sung kinh phí gồm: Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Bến Tre, Cà Mau.

 

Đối với các địa phương chưa được xem xét bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ, Bộ Tài chính được giao tổng hợp, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

TH-CD

ngocthanh