Bổ sung hơn 319 tỷ đồng thực hiện dự án điều tra, kiểm kê rừng

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 319,699 tỷ đồng để thực hiện dự án Điều tra, kiểm kê rừng năm 2014 - 2015 của 25 tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 319,699 tỷ đồng để thực hiện dự án Điều tra, kiểm kê rừng năm 2014 - 2015 của 25 tỉnh. Trong đó, bố trí 200 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2014 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (30,778 tỷ đồng), Bộ Công an (1,784 tỷ đồng) và 21 tỉnh (167,438 tỷ đồng): Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận. Đồng thời, bố trí 119,699 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ 495,5 tỷ đồng cho Bộ Y tế và các địa phương từ nguồn kinh phí của Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ đã cân đối trong dự toán chi sự nghiệp y tế của ngân sách trung ương năm 2013 và 2014 để hỗ trợ các tỉnh miền núi khó khăn, cải thiện các chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm của ngành y tế và thực hiện đề án Giảm tải bệnh viện giai đoạn 2012 - 2020. Số kinh phí chưa giải ngân hết của năm 2014 (đã bao gồm cả số chuyển từ năm 2013 sang) được chuyển sang năm 2015 để tiếp tục thực hiện.

 TH-CD

ngocthanh