Bổ sung dự án sân golf Hà Nội vào quy hoạch sân golf Việt Nam

Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã đề nghị sở, ngành, địa phương liên quan bổ sung dự án sân golf trên địa bàn thành phố vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là nội dung trong nội dung Công văn số 6741//VP-ĐT, ban hành ngày 19/7.

Công văn yêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 902/TTg-NN ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự án sân golf trên địa bàn thành phố Hà Nội vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Trong đó, cho biết, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3294/TTr-BKHĐT ngày 20/4/2017 về việc bổ sung dự án sân golf trên địa bàn TP Hà Nội vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn trên.

Giao UBND TP Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, đê điều, tài nguyên nước (trong đó lưu ý quy định về xả thải, sự lưu thông dòng chảy của sông Đuống, bảo vệ nguồn nước sông Đuống), bảo vệ môi trường và các pháp luật khác có liên quan.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở, ngành, UBND quận Long Biên, UBND huyện Gia Lâm và đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo quy định.


Reatimes.vn