Bổ sung Dự án Quốc lộ 1, đoạn Bắc và Nam TP. Hà Tĩnh

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc bổ sung Dự án Quốc lộ 1, đoạn Bắc và Nam TP. Hà Tĩnh trên cơ sở xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ GTVT rà soát quy mô, phạm vi và tổng mức đầu tư Dự án. Trường hợp còn dư vốn, Bộ GTVT sử dụng phần kinh phí còn lại của Dự án để cải tạo mặt đường và chỉnh trang hạ tầng Quốc lộ 1 qua trung tâm TP. Hà Tĩnh đúng quy định pháp luật, không làm tăng tổng mức đầu tư Dự án, không làm vượt nguồn vốn trái phiếu chính phủ đã bố trí.   

Việt Anh