Bổ sung 2 mỏ khoáng sản vào Quy hoạch mỏ khoáng sản làm xi măng

Theo Quyết định số 434/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, mỏ đá vôi Bắc Thắng và mỏ đất sét Đá Bạc tại xã Tân Thắng,

Theo Quyết định số 434/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, mỏ đá vôi Bắc Thắng và mỏ đất sét Đá Bạc tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An sẽ được điều chỉnh từ Quy hoạch các mỏ khoáng sản dự trữ cho nhu cầu sản xuất mở rộng và đầu tư mới để bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng đến năm 2020 tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 9/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.

H.B

ngocthanh