Bộ NN&PTNT từng bước khắc phục đầu tư dàn trải và nợ đọng trong xây dựng cơ bản

Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về tình hình thực hiện các Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn trái phiếu chính phủ (TPCP);

Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về tình hình thực hiện các Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn trái phiếu chính phủ (TPCP); Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2013; Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) từ nguồn NSNN, TPCP, Bộ NN&PTNT đã nghiêm túc rà soát các dự án đầu tư, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả trong phân bổ và sử dụng vốn đầu tư; ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành các dự án cấp bách, dự án quan trọng đối với sự phát triển của ngành, các dự án phục vụ tái cơ cấu (dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản, phát triển giống, các chương trình/dự án phục vụ nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, hạ tầng phục vụ kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh vật nuôi, thuỷ sản, cây trồng), nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm, phòng cháy, chữa cháy rừng, kiểm ngư và các dự án có vị trí quan trọng cả về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.

IMG

Ảnh minh họa: Lê Tiên

Bộ NN&PTNT đã cùng các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thực hiện đúng kế hoạch vốn được giao, nên nợ đọng xây dựng cơ bản rất ít (lũy kế trong nhiều năm qua khoảng 200 tỷ đồng).

 

Năm 2013, Chính phủ giao Bộ NN&PTNT quản lý 11.532,96 tỷ đồng (kế hoạch 2013 là 10.190,06 tỷ đồng, ứng trước kế hoạch 2014 là 1.342,9 tỷ đồng), bao gồm: 6.346 tỷ đồng vốn TPCP và 5.186,96 tỷ đồng vốn ngân sách tập trung (cả vốn trong nước và vốn ODA).

 

 Đối với số vốn được giao quản lý cho kế hoạch 2013 (10.190,06 tỷ đồng), Bộ đã hoàn thành 64 dự án, gần 50% dự án hoàn thành là các công trình thủy lợi. Khối lượng thực hiện đạt 12.246 tỷ đồng, trong đó, vốn trong nước ước đạt 2.477 tỷ đồng (100% kế hoạch), vốn ngoài nước đạt 4.069 tỷ đồng (202% kế hoạch). Vốn TPCP ước đạt 5.700 tỷ đồng (100% kế hoạch).

 

Đối với nguồn vốn đối ứng của các tiểu dự án đã được Bộ NN&PTNT phân cấp cho các địa phương phê duyệt và cân đối vốn. Đến hết tháng 5/2013, các địa phương đã bố trí được 277,3 tỷ đồng, đạt 30% nhu cầu (885,8 tỷ đồng). Bộ NN&PTNT đã có văn bản số 1801/BNN-KH ngày 30/5/2013 gửi các địa phương, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu bố trí bổ sung 608,5 tỷ đồng. Đến hết năm, cơ bản các địa phương đã bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án.

Ngô Trần

ngocthanh