Bộ NN&PTNT: Dự án vốn trái phiếu chính phủ giải ngân thấp

(BĐT) - Báo cáo về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, lũy kế 10 tháng, khối lượng thực hiện ước đạt 5.932,1 tỷ đồng, bằng 65,3% kế hoạch; giải ngân đạt 5.598 tỷ đồng, tương đương 61,6% kế hoạch giao.

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, vốn theo ngành, lĩnh vực, bao gồm cả vốn trong nước và vốn nước ngoài đều có khối lượng thực hiện cũng như giải ngân cao. Trong khi đó, các dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ được giao 2.718,4 tỷ đồng thì 10 tháng thực hiện ước đạt 840,9 tỷ đồng, tương đương 30,9% so với kế hoạch; giải ngân đạt 785,7 tỷ đồng, chỉ đạt 28,9% kế hoạch.    

Văn Huyền