Bộ KH&ĐT triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

Sáng ngày 2/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI).

Sáng ngày 2/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI).

IMG

Ảnh: Lê Tiên

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ KH&ĐT cho biết, Hội nghị Trung ương 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp bàn và thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm định hướng giải quyết những vấn đề hết sức hệ trọng, cấp bách trên nhiều lĩnh vực chính trị - xã hội có ý nghĩa to lớn. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Khối các cơ quan Trung ương, Ban cán sự và Đảng ủy cơ quan Bộ KH&ĐT phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và các kết luận của Trung ương Đảng cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ủy viên cấp ủy các cấp, trên cơ sở đó biến Nghị quyết thành hành động.

 

Mục đích của Hội nghị nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, ủy viên cấp ủy các cấp thuộc Bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết; nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Những nội dung được học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vì vậy, các lãnh đạo chủ chốt, ủy viên cấp ủy các cấp cần nêu cao ý thức, trách nhiệm, nghiên cứu, trao đổi thực tế để làm rõ quan điểm chỉ đạo, định hướng để triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, các đồng chí này sẽ tổ chức truyền đạt cho các cán bộ, Đảng viên tại đơn vị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và xây dựng chuyên đề hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện và giám sát trong quá trình thực hiện.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) đã báo cáo một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Cùng với đó là một số vấn đề về thực hiện chủ trương quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các năm tiếp theo, cùng một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

 

Ngoài ra, cũng tại Hội nghị này, đồng chí Phạm Mạnh Cường đã trình bày các thách thức của biến đổi khí hậu đối với toàn cầu và Việt Nam. Đồng chí Phạm Mạnh Cường đề nghị các cán bộ chủ chốt, ủy viên cấp ủy các cấp nâng cao ý thức, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bích Thủy

trungnam