Bộ Kế hoạch & Đầu tư: Đề nghị Hà Giang xem lại tính cần thiết xây trụ sở

(BĐT) - Hà Giang là tỉnh nghèo, khả năng cân đối nguồn lực hạn chế, nợ đọng xây dựng cơ bản lớn, nợ ứng lớn, đề nghị UBND tỉnh rà soát lại tính cần thiết phải thực hiện Dự án xây dựng trụ sở hành chính trong giai đoạn này.
Trụ sở UBND tỉnh Hà Giang hiện nay - Ảnh: Cổng TTĐT Hà Giang
Trụ sở UBND tỉnh Hà Giang hiện nay - Ảnh: Cổng TTĐT Hà Giang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) lưu ý trong văn bản cho ý kiến về đề xuất của Hà Giang thực hiện Dự án Hợp khối Trụ sở làm việc các cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Hà Giang, Dự án bao gồm 2 tòa nhà, mỗi tòa 12 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 29.888 m2, tổng vốn đầu tư dự kiến là 692,9 tỷ đồng. Phương án tài chính được phác thảo ban đầu là thời gian trả gốc và lãi 11 năm; thời gian kinh doanh, thu hồi vốn là 9 năm. Tổng số tiền tỉnh Hà Giang phải thanh toán là 1.021 tỷ đồng.

Trong tính toán của tỉnh Hà Giang, ngoài nguồn thu từ đấu giá quỹ đất trụ sở cơ quan cũ, nguồn kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị, vẫn cần khoảng 25 tỷ đồng/năm vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Tỉnh để thanh toán cho Dự án này trong vòng 11 năm.

Nguồn vốn dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư bao gồm nguồn đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm, nguồn thu được từ bán đấu giá đất và tải sản gắn liền trên đất của các đơn vị sau hợp khối, nguồn kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị sử dụng nhà hợp khối trong 9 năm.

Bộ KH&ĐT cho rằng,nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm Tỉnh chưa nêu rõ là từ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu hay từ nguồn cân đối ngân sách địa phương; thời gian chi trả các nguồn vốn chưa đồng nhất. “Tỉnh Hà Giang cần làm rõ cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án, mức giá thuê dịch vụ hằng năm và cơ chế chi trả cho nhà đầu tư”, Bộ KH&ĐT lưu ý.

Về đề nghị hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư dự án từ nguồn ngân sách trung ương, Bộ KH&ĐT cho biết, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Hà Giang đã được giao 8.896,5 tỷ đồng. Trong tổng số vốn được phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương không còn nguồn bổ sung thêm cho tỉnh Hà Giang để thực hiện Dự án như đề nghị của Tỉnh.

Nguyệt Minh