Bộ GTVT xem xét dừng hợp đồng BOT cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không khắc phục các vi phạm theo yêu cầu, Bộ GTVT sẽ chấm dứt hợp đồng BOT.
Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng BOT đã ký với Bộ GTVT (Trong ảnh: Sơ đồ hướng tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận).
Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng BOT đã ký với Bộ GTVT (Trong ảnh: Sơ đồ hướng tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận).

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án (Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận) thông báo về việc vi phạm hợp đồng dự án BOTđầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, giai đoạn 1.

Bộ GTVT cho biết, ngày 20/3/2017, Bộ GTVT đã có văn bản thông báo nhà đầu tư vi phạm hợp đồng dự án và yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khắc phục vi phạm. Trường hợp chậm khắc phục, Bộ GTVT sẽ xem xét việc xử lý vi phạm hợp đồng: Chấm dứt hợp đồng theo quy định của hợp đồng số 14/HĐ.BOT-BGTVT ngày 18/11/2016 giữa Bộ GTVT với nhà đầu tư (Liên danh: Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc – Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh – Công ty CP Đầu tư Xây dựng BMT – Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi – Công ty CP Hoàng An – Công ty CP Đầu tư cầu đường CII) và doanh nghiệp dự án (Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận).

Tuy nhiên, đến nay, theo báo cáo của Tổng Công ty Cửu Long (đại diện cơ quan QLNNCTQ), nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án vẫn chưa thu hồi đủ 100% vốn chủ sở hữu trong một tài khoản của doanh nghiệp dự án và chưa ký được hợp đồng tín dụng theo quy định tại khoản 15.1, Điều 15, Hợp đồng dự án. “So với yêu cầu của hợp đồng dự án, đến nay, việc thu hồi vốn chủ sở hữu đã chậm gần 7 tháng và việc ký hợp đồng tín dụng đã chậm gần 6 tháng”, Bộ GTVT cho biết.

Qua đối chiếu sổ phụ ngân hàng, Tổng Công ty Cửu Long báo cáo, trong tổng chi của doanh nghiệp dự án có khoản chi chưa rõ mục đích 80,47 tỷ đồng (chỉ với nội dung “rút tiền) và khoản cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc vay 120 tỷ đồng. Tổng Công ty Cửu Long có văn bản yêu cầu nhưng doanh nghiệp dự án chưa giải trình làm rõ.

“Việc sử dụng vốn chủ sở hữu đã huy động với nội dung chi chưa rõ ràng và cho vay trong khi không đáp ứng đủ kinh phí GPMB theo yêu cầu của địa phương là không thực hiện đúng quy định của hợp đồng dự án, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án. “Đây là dự án quan trọng, cấp bách cần khẩn trương triển khai để sớm đưa vào khai thác. Tuy nhiên, các yêu cầu và chỉ đạo của Bộ GTVT nhằm thúc đẩy việc triển khai dự án không được nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện đầy đủ và kịp thời”, Bộ GTVT cho biết.

Hiện nay, dự án đã rất chậm tiến độ so với yêu cầu. Do vậy, Bộ GTVT chính thức thông báo, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã vi phạm hợp đồng dự án. Cụ thể, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã vi phạm quy định tại khoản 15.1, khoản 15.2, Điều 15 Hợp đồng dự án do chưa thu hồi đủ 100% vốn chủ sở hữu, sử dụng vốn chủ sở hữu không đúng mục đích và vốn chủ sở hữu không duy trì trong một tài khoản của doanh nghiệp dự án; yêu cầu khắc phục trong vòng 10 ngày kể từ ngày 17/7/2017. Hết thời hạn này, Bộ GTVT có quyền chấm dứt thực hiện việc chấm dứt hợp đồng theo quy định của hợp đồng dự án.

Bộ GTVT cũng chỉ rõ, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã vi phạm quy định tại khoản 15.2, Điều 15 Hợp đồng dự án do chưa ký được hợp đồng tín dụng (hợp đồng vay vốn) như đã cam kết; yêu cầu khắc phục trong vòng 2 tháng kể từ ngày 17/7/2017.

Dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài 55km. Điểm đầu dự án tại nút giao thông Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang), điểm cuối tại nút giao với QL30 tại Km 100+750. Dự án được đầu tư bằng hình thức BOT với tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu 14.678 tỷ đồng.


Báo Giao thông