Bộ GTVT rà soát các dự án sử dụng vốn ODA

(BĐT) - Chiều 9/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, thống nhất phương án bố trí vốn đối ứng nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự này.

Theo Bộ GTVT, trong quý I/2018, kết quả giải ngân các dự án ước đạt gần 7.200 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm 2018. Đến nay, Bộ đã lập, trình quyết toán 8 dự án và hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 7 dự án.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ, hoàn thiện báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ đưa ra danh mục các nhóm dự án ưu tiên bố trí vốn đối ứng. Đối với phần vốn dự phòng chưa phân bổ, sớm có văn bản báo cáo, kiến nghị Chính phủ xem xét, đồng ý sử dụng vốn này bố trí cho phù hợp với phần còn thiếu của các dự án ODA, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ nhất là các dự án nằm trong kế hoạch trung hạn.

Việt Anh