Bộ Giao thông vận tải đánh giá 57 nhà thầu xây lắp không đạt yêu cầu

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, năm 2014, Bộ đã tiến hành đánh giá và công bố kết quả xếp hạng đối với 81 chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA), 475 nhà thầu xây lắp và 220 tổ chức tư vấn tham gia các dự án trong ngành giao thông.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, năm 2014, Bộ đã tiến hành đánh giá và công bố kết quả xếp hạng đối với 81 chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA), 475 nhà thầu xây lắp và 220 tổ chức tư vấn tham gia các dự án trong ngành giao thông. 

 

Quá trình đánh giá đã cho thấy, có 57 nhà thầu không đạt yêu cầu. Bộ GTVT cho rằng, kết quả xếp hạng đã đánh giá đúng thực trạng của các đơn vị được đánh giá, và sẽ sử dụng kết quả này làm cơ sở cho công tác lựa chọn các chủ thể tham gia dự án. Cùng với đó, Bộ GTVT đã tăng cường theo dõi, đánh giá các chủ thể tham gia vào quá trình thực hiện dự án ngành giao thông. Xác định đây là yếu tố then chốt trong quá trình quản lý thực hiện dự án, Bộ đã chỉ đạo nghiêm túc thực hiện đánh giá xếp hạng các chủ thể tham gia dự án nhằm siết chặt quản lý các chủ thể. Hiện nay, Bộ GTVT đang tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu để siết chặt hoạt động tư vấn giám sát các dự án ngành giao thông.

 

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đầu tư xây dựng, siết chặt quản lý các chủ thể, Bộ GTVT cũng đã ban hành quy định về những điều mà Ban QLDA không được làm; quy định về nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, Ban QLDA trong quản lý chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông; quy định về nâng cao thời hạn bảo hành; thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình cấp Bộ; ban hành Thông tư về quản lý chất lượng nhựa đường, hướng dẫn tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa... 

 

Bên cạnh đó, năm 2014, Bộ GTVT đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình. Bộ đã giao Viện Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Giao thông vận tải thực hiện công tác kiểm định chất lượng thi công các dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; đã triển khai đồng loạt các tổ rà soát: Tổ rà soát kiểm tra công tác thi công ngoài hiện trường, Tổ nghiên cứu các giải pháp khắc phục hiện tượng hằn lún vệt bánh xe; thực hiện kiểm tra việc sản xuất vật liệu, phối trộn cấp phối, sản xuất bê tông nhựa,… với mục đích kịp thời chỉ đạo khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

 

Lãnh đạo Bộ cũng thường xuyên kiểm tra hiện trường, họp giao ban định kỳ, đột xuất để chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm những vấn đề có liên quan đến tiến độ và chất lượng, đặc biệt là các dự án Quốc lộ 1, Quốc lộ 14 và các công trình trọng điểm khác. Thông qua công tác kiểm tra, kiểm định đã phát hiện những sai phạm và có những biện pháp xử lý thích đáng (đã xử lý vi phạm đối với 42 nhà thầu, 12 đơn vị tư vấn thiết kế, 16 đơn vị tư vấn giám sát và 5 Ban QLDA, chỉ đạo sửa chữa 8 công trình bị hằn lún vệt bánh xe), công khai kết quả xử lý trước dư luận, do đó đã có những tác động tích cực đến xã hội.

T.D

ngocthanh