Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục 6 cảng cạn Việt Nam

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam. Theo đó, có 6 cảng cạn nằm trong Danh mục, gồm: Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc – Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình); Cảng cạn Km3+4 Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh); Cảng cạn ICD Hải Linh (tỉnh Phú Thọ); Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng; Cảng cạn Đình Vũ – Quảng Bình (thành phố Hải Phòng) và Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Quyết định, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan.

          

Tuấn Dũng