Bộ Công Thương ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước

Đó là một trong những ưu tiên của Bộ Công Thương trong việc thực hiện chính sách tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Bộ nhằm triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 3/1/2015 về những nhiệm vụ,

Đó là một trong những ưu tiên của Bộ Công Thương trong việc thực hiện chính sách tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Bộ nhằm triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 3/1/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. 

 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng yêu cầu các đơn vị trong Bộ thực hiện nghiêm túc những nội dung liên quan như: các đơn vị khi đi công tác trong nước bằng máy bay, mua vé của các hãng hàng không giá rẻ và sử dụng tiết kiệm các khoản chi văn phòng phẩm; điều hành, quản lý ngân sách nhà nước chặt chẽ theo đúng dự toán được giao; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, hạn chế tối đa xử lý bổ sung ngoài dự toán;…

 N.T

ngocthanh