Bình Phước cần trên 16 nghìn tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông

Đó là nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giao thông vận tải (GTVT) của tỉnh Bình Phước trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, vừa được Sở GTVT tỉnh này công bố.

Đó là nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giao thông vận tải (GTVT) của tỉnh Bình Phước trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, vừa được Sở GTVT tỉnh này công bố. Theo kế hoạch, nguồn vốn đầu tư sẽ ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm, phục vụ thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và phải phù hợp với khả năng tìm kiếm các nguồn vốn thích hợp. 

 

Với mục đích gắn kết mạng lưới giao thông của tỉnh với mạng lưới giao thông quốc gia, đảm bảo tính liên thông và chuyển tiếp liên tục giữa hệ thống giao thông đối nội (trong tỉnh) với hệ thống giao thông đối ngoại, Bình Phước phấn đấu đến năm 2015 sẽ nhựa hóa 100% các tuyến đường tỉnh hiện hữu, 60 - 80% các tuyến đường huyện hiện hữu, 40% các tuyến đường xã hiện hữu đạt cứng hóa. Giai đoạn 2016 - 2020 phấn đấu hoàn thành chủ trương xây dựng nông thôn mới với 100% các tuyến đường huyện hiện hữu được nhựa hóa và 70 - 80% các tuyến đường xã hiện hữu đạt cứng hóa. Tổng chiều dài của hệ thống đường bộ của tỉnh Bình Phước đến năm 2020 sẽ tăng thêm 1.571,0 km; mật độ đường km/km2 tăng từ 0,77 lên 0,99  km/km2. 

 

Từ nay đến năm 2015, Bình Phước kêu gọi đầu tư các tuyến đường huyết mạch gồm: ĐT759 Bù Na – Công Chánh; Đồng Phú – Bình Dương; đường Bù Na – Phú Riềng; Xa Cát – Minh Đức (theo hình thức BT từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ hoặc vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn vay ODA, sử dụng quỹ đất rừng nghèo kiệt của Tỉnh) và tiếp tục nâng cấp hệ thống đường tỉnh hiện có: ĐT 753; ĐT 760 (đoạn Minh Hưng – BomBo); ĐT756; ĐT757; ĐT 741 (đoạn Bù Gia Mập – Ranh Đak Nông dài 16 km từ nguồn vốn: trái phiếu chính phủ, ODA, Ngân hàng Thế giới... và nguồn vốn ngân sách địa phương).

 

Để đầu tư nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông theo mục tiêu trên, Bình Phước cần một khối lượng vốn đầu tư khá lớn, trong khi nguồn vốn từ ngân sách khá hạn hẹp. Khả năng tích lũy từ nội bộ nền kinh tế của Tỉnh nếu như giữ ở tỷ lệ những năm qua thì chỉ có thể đáp ứng được khoảng 52% nhu cầu vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn từ nay đến năm 2020. 

 

Do đó cần có những chính sách thích ứng, kết hợp sự hỗ trợ của Trung ương với huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Tỉnh. Tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành để tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ. 

 

Về phần mình, Bình Phước sẽ xây dựng nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thông qua mời gọi đầu tư các tuyến giao thông huyết mạch theo hình thức BOT, BT, BTO và nghiên cứu thực hiện theo hình thức PPP (đối tác công – tư) ngay trong năm 2014. Đồng thời, dùng các chính sách (miễn giảm thuế, tiền sử dụng đất, cải cách thủ tục đầu tư thể hiện tính nhất quán…) để kêu gọi các doanh nghiệp kinh doanh đầu tư hạ tầng quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông tại các khu, cụm công nghiệp và khu dân cư, khu du lịch…

Nguyên Minh

trungnam