Bình Phước: 180 tỷ đồng nâng cấp đường tỉnh 753B

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (Chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 13 gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.753B kết nối đường Đồng Phú - Bình Dương với tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng, sử dụng ngân sách địa phương. Trong đó có 6 gói thầu đấu thầu rộng rãi và 7 gói thầu chỉ định thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2020, Chủ đầu tư sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu xây lắp lớn của Dự án gồm: Gói thầu XL01 - Xây dựng tuyến ĐT.753B (giá gói thầu 62,46 tỷ đồng); Gói thầu XL02 - Xây dựng tuyến kết nối ĐT.753B với đường Đồng Phú - Bình Dương (giá gói thầu 85,99 tỷ đồng).

 

Khánh Ngọc