Bình Định thành lập Nhóm công tác giúp quản lý dự án BT

(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa ra quyết định thành lập Nhóm công tác liên ngành giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý Dự án BT Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km4+00 - Km18+500. 

Nhóm công tác liên ngành gồm 12 thành viên, do ông Nguyễn Thành Hải, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng nhóm.

Nhiệm vụ của Nhóm công tác liên ngành này là tham gia đàm phán hợp đồng Dự án và hỗ trợ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND tỉnh Bình Định) thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP. Nhóm công tác còn tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án BT, cùng các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Thanh Tú