Bình Định quyết liệt giải phóng mặt bằng để cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 qua địa bàn

Sau cuộc kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 (QL19) đoạn qua tỉnh Bình Định theo hợp đồng BOT,

Sau cuộc kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 (QL19) đoạn qua tỉnh Bình Định theo hợp đồng BOT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Ngô Đông Hải đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan cần tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB phục vụ công tác thi công Dự án. 

 

Cụ thể, Lãnh đạo UBND Tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo quyết liệt các bộ phận phòng, ban và đơn vị liên quan tập trung xác minh nguồn gốc đất, rà soát lại việc xác lập hồ sơ bồi thường theo đúng trình tự và bảo đảm tính pháp lý theo quy định. Đối với việc xác định ranh giới đất bồi thường cần kiên trì thực hiện theo quy định của Tỉnh, cũng như hướng dẫn của Sở chuyên môn bảo đảm tính công bằng, nhất quán, tránh trường hợp khiếu kiện về sau. Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ tài chính chuyển Chủ đầu tư để giải ngân vốn GPMB, kịp thời chi trả cho người dân trước dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Chủ động phối hợp với chủ quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, đơn vị thi công và Sở Giao thông vận tải (GTVT) để tham gia di dời hạ tầng kỹ thuật theo phương án GPMB, trong đó ưu tiên triển khai một số địa bàn phục vụ mục đích chuyên biệt; trường hợp có vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Sở GTVT. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chậm nhất đến ngày 25/1/2015 phải hoàn thành phê duyệt các phương án bồi thường và công khai cho các hộ dân…

 

Sở GTVT Bình Định tiếp tục theo dõi, đôn đốc địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án theo đúng yêu cầu tiến độ đề ra và thường xuyên nắm thông tin về những tồn tại, vướng mắc; trong trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo đề xuất UBND Tỉnh cho chủ trương thực hiện. 

 

Về vướng mắc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, Sở GTVT chủ trì, phối hợp với địa phương làm việc với các chủ quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà đầu tư để bàn biện pháp giải quyết. Riêng việc di dời hệ thống điện phục vụ GPMB Dự án, xúc tiến các đơn vị liên quan lập các thủ tục theo quy định để bảo đảm tính pháp lý. Yêu cầu Công ty Điện lực Bình Định khẩn trương thực hiện di dời các vị trí trụ điện bị ảnh hưởng GPMB Dự án.

 

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cũng đề nghị nhà đầu tư tăng cường phối hợp với các địa phương và Sở, ngành của Tỉnh để giải quyết các kiến nghị của hộ dân; rà soát các đoạn tuyến còn bất cập để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời nguồn vốn GPMB cho Dự án để giải ngân cho địa phương trên cơ sở các phương án bồi thường GPMB được duyệt. Tích cực phối hợp với các chủ quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật để di dời các hạng mục đồng bộ với tiến độ bàn giao mặt bằng. Khẩn trương cung cấp hồ sơ chuyên môn cho địa phương và Sở GTVT để bảo đảm hồ sơ pháp lý. Trong đó, cung cấp phạm vi GPMB tại vị trí các cầu chưa bàn giao hồ sơ thiết kế và Trạm thu phí để địa phương chủ động xây dựng phương án bồi thường GPMB. Chỉ đạo đơn vị thi công tổ chức thi công hợp lý, khoanh từng đoạn tuyến giải quyết dứt điểm, sớm trả lại mặt bằng để giảm thiểu các ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, kinh doanh của các hộ dân trước dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 20 ngày; phải bảo đảm an toàn giao thông và không để tình trạng ách tắc giao thông khi triển khai thi công.

BK

ngocthanh