Bình Định giao nhiệm vụ tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án Tổ hợp không gian khoa học

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Ban Quản lý các công trình trọng điểm tỉnh Bình Định, UBND TP. Quy Nhơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng và Sở Tài chính giao nhiệm vụ tư vấn chuẩn bị đầu tư và tư vấn quản lý dự án Tổ hợp không gian khoa học.

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Ban Quản lý các công trình trọng điểm tỉnh Bình Định, UBND TP. Quy Nhơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng và Sở Tài chính giao nhiệm vụ tư vấn chuẩn bị đầu tư và tư vấn quản lý dự án Tổ hợp không gian khoa học. 

 

Cụ thể, UBND Tỉnh đồng ý giao Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Bình Định thực hiện nhiệm vụ tư vấn quản lý Dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi xây dựng hoàn thành. 

 

Cùng với đó, UBND Tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm Tỉnh có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ đầu tư Dự án (Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định) và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng Dự án đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng quy định. 

 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương để tỉnh Bình Định đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp không gian khoa học. Dự án này được đầu tư một phần từ ngân sách trung ương, phần còn lại do ngân sách tỉnh Bình Định tự cân đối, đồng thời tranh thủ vận động thêm các nguồn tài trợ khác. 

 

Dự án Tổ hợp không gian khoa học gồm 3 tiểu phần: Nhà mô hình vũ trụ, Bảo tàng khoa học và Đài quan sát thiên văn phổ thông được xây dựng trên diện tích khoảng 2 ha thuộc phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với tổng kinh phí khoảng 110 tỷ đồng. Dự kiến, thời gian thực hiện Dự án từ năm 2015 đến năm 2018.

 BK

ngocthanh