Bình Định đề nghị tham gia dự án Cải tạo và nâng cao an toàn đập

Nhằm tăng cường an toàn hồ đập và nâng cao năng lực quản lý an toàn đập trên địa bàn, UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện để Tỉnh được tham gia vào dự án Cải tạo và nâng cấp an toàn đập do Bộ này làm đầu mối. Dự án này do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Nhằm tăng cường an toàn hồ đập và nâng cao năng lực quản lý an toàn đập trên địa bàn, UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện để Tỉnh được tham gia vào dự án Cải tạo và nâng cấp an toàn đập do Bộ này làm đầu mối. Dự án này do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

 

UBND tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay, trong tổng số 162 hồ chứa nước trên địa bàn Tỉnh, đã có 38 hồ xuống cấp trầm trọng cần đầu tư sửa chữa nâng cấp và 8 hồ cần được đưa vào kiểm định, đánh giá an toàn với tổng kinh phí là 912 tỷ đồng. Tuy nhiên, với điều kiện là một tỉnh kinh tế còn nhiều khó khăn, số lượng hồ chứa nước nhiều, nên việc đầu tư sửa chữa nâng cấp các hồ chứa đang xuống cấp để bảo đảm an toàn là vượt quá khả năng của tỉnh Bình Định.

 

Các hồ trên địa bàn tỉnh Bình Định hầu hết đều được xây dựng từ những năm 1980, cùng với điều kiện kinh phí hạn chế, nên nhiều công trình chưa được xây dựng bảo đảm an toàn bền vững. Bên cạnh đó, do thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng và thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ, nên nhiều hồ đập đã xuống cấp có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình và vùng hạ lưu.

 BK

 

ngocthanh