BIDV dành 22 tỷ đồng hỗ trợ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng

Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng (FmathLab) và ký kết Thỏa thuận hợp tác vừa được Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM) phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức hôm qua (12/1), tại Hà Nội.

Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng (FmathLab) và ký kết Thỏa thuận hợp tác vừa được Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM) phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức hôm qua (12/1), tại Hà Nội. 

 

Theo Thỏa thuận hợp tác giữa BIDV và VIASM, BIDV sẽ dành 22 tỷ đồng hỗ trợ Trung tâm hoạt động, bao gồm cả cơ sở vật chất và nhân lực.

IMG

Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký Thỏa thuận hợp tác

 

FmathLab được thành lập nhằm mục tiêu xây dựng một trung tâm nghiên cứu hàng đầu cả nước, có phạm vi hoạt động khu vực và quốc tế về cơ sở toán học ứng dụng trong phân tích tài chính - ngân hàng, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng và các mô hình toán kinh tế phục vụ phát triển bền vững nền kinh tế…

 

Phạm vi hoạt động của FmathLab gồm: các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ; hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ để ứng dụng toán học trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng cho các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. 

 

Trung tâm hoạt động với tư cách là tổ chức khoa học và công nghệ tuân theo Luật Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Tin và ảnh: N. Thủy

 

 

 

ngocthanh