Bỉ tài trợ 5 triệu Euro cho Quỹ Hỗ trợ tăng trưởng xanh tại Việt Nam

Ngày 16/10 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Cơ quan Hợp tác phát triển Bỉ đã tổ chức Hội thảo khởi động Chương trình hỗ trợ tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu. Chương trình do Vương quốc Bỉ tài trợ bằng nguồn vốn ODA.

Ngày 16/10 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Cơ quan Hợp tác phát triển Bỉ đã tổ chức Hội thảo khởi động Chương trình hỗ trợ tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu. Chương trình do Vương quốc Bỉ tài trợ bằng nguồn vốn ODA.

 

Theo ông Phạm Hoàng Mai - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ KH&ĐT, Quỹ Hỗ trợ tăng trưởng xanh (TTX) ở Việt Nam có mục đích hỗ trợ Chính phủ thực hiện chiến lược TTX. Thời gian hoạt động của Quỹ là 6 năm, với số vốn 5 triệu Euro do phía Bỉ tài trợ và 500.000 Euro vốn từ Chính phủ Việt Nam. Ông Phạm Hoàng Mai cho biết, bên cạnh đó, Quỹ sẽ góp phần xây dựng cơ chế để giúp một số Bộ, ngành địa phương sử dụng Quỹ hiệu quả. Đây là lần đầu tiên có Quỹ Hỗ trợ TTX, do vậy một số vấn đề cần phải giải quyết như việc tiếp cận và tiếp nhận thông tin cũng như môi trường pháp lý để triển khai Quỹ, bởi hiện tại ở Việt Nam không có nhiều quỹ liên quan đến lĩnh vực TTX. 

 

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương cho biết, việc sử dụng nguồn vốn từ Quỹ để hỗ trợ đầu tư các dự án liên quan đến chiến lược TTX tại Việt Nam có những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện dự án như: tránh các hoạt động chồng chéo, trùng lặp ở các địa phương đã thực hiện và đang thực hiện. Các đơn vị cần chỉ ra những khó khăn vướng mắc khi tham gia các dự án sử dụng nguồn vốn từ Quỹ.

 

Cũng tại Hội thảo, một số tổ chức quốc tế nêu ý kiến về việc khuyến khích khối tư nhân tham gia vào Quỹ Hỗ trợ TTX.

 

Ông Phạm Hoàng Mai cho biết thêm, trong 6 - 12 tháng đầu tiên, Bộ KH&ĐT sẽ xây dựng tiêu chí, xây dựng các bước đi trong việc thực hiện dự án. Quan trọng là chúng ta xác định được những ưu tiên để tập trung. Ở chương trình này chúng ta cần điều phối và chia sẻ thông tin, các địa phương cần chia sẻ thông tin những dự án đã và đang tham gia.

Ngô Trần

ngocthanh