Bệnh viện K chọn nhà đầu tư thiết bị y tế gần 725 tỷ đồng

(BĐT) - Bệnh viện K vừa thông báo mời nhà đầu tư quan tâm đầu tư 11 thiết bị y tế tại Bệnh viện K theo hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc Đề án Sử dụng tài sản công tại bệnh viện vào mục đích liên doanh, liên kết (LD-LK).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thời gian bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu là ngày 4/7/2018 và đóng thầu vào ngày 3/9/2018. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian hợp tác kinh doanh các thiết bị, máy móc đều là 10 năm.

Theo đó, có 8 dự án LD-LK lắp đặt máy móc, thiết bị y tế với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 724,581 tỷ đồng. Trong đó, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến lớn nhất là Dự án LD-LK lắp đặt 1 hệ thống Gamma Knife tổng vốn đầu tư dự kiến là 225,054 tỷ đồng (vốn nhà nước tham gia thực hiện Dự án là 3,8 tỷ đồng). Ngoài ra, có 3 dự án quy mô vốn đầu tư dưới 200 tỷ đồng và 4 dự án có quy mô dưới 100 tỷ đồng.  

Bích Thủy