Bến Tre: Xây dựng cầu bê tông cốt thép thay thế cầu cáp treo

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về chủ trương xây dựng cầu bê tông cốt thép thay thế cầu cáp treo trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về chủ trương xây dựng cầu bê tông cốt thép thay thế cầu cáp treo trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao UBND tỉnh Bến Tre rà soát, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng huy động các nguồn vốn, chủ động ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để quyết định thực hiện đầu tư xây dựng các cầu bê tông cốt thép thay thế cầu cáp treo trên địa bàn Tỉnh đã xuống cấp, không đủ điều kiện an toàn giao thông.

 

Về việc hỗ trợ một phần ngân sách trung ương cho tỉnh Bến Tre để triển khai thực hiện, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn, xác định mức hỗ trợ cụ thể, đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bích Thảo

 

ngocthanh