Bên mời thầu cần biết (ngày 25/7/2013)

Ngày 24/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 135 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 128 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/7/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 24/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 135 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 128 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/7/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Ban QLDA-ĐTXD huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, thời gian phát hành HSYC dự kiến từ ngày 06/8/2013 đến ngày 09/8/2013.

 

Phát hành HSYC trước ngày TBMCH dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu “Hỗ trợ thiết bị cho điểm vui chơi trẻ em huyện Phú Quý” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/7/2013.

 

Không phát hành HSYC tới hạn cuối nhận HSĐX: Gói thầu “Mua 01 (một) xe ô tô 05 chỗ ngồi phục vụ công tác” của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, dự kiến phát hành HSYC từ 8h00 ngày 25/7/2013 đến 8h00 ngày 02/8/2013, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là 15h00 ngày 05/8/2013. Đơn vị này còn dự kiến mở HSĐX vào 8h00 ngày 12/8/2013, tức là sau hạn cuối nhận HSĐX tới 7 ngày. Điều này không phù hợp với quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 43 Nghị định 85/2009/NĐ-CP: “… Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp HSĐX, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các HSĐX gồm các nội dung như: tên nhà thầu, giá chào, điều kiện hậu mãi, thời gian có hiệu lực của HSĐX và gửi văn bản này đến các nhà thầu đã nộp HSĐX”.

 

Sử dụng không đúng mẫu phiếu đăng ký thông báo dẫn tới sử dụng sai thuật ngữ, nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh: Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) sử dụng mẫu phiếu đăng ký thông báo mời thầu cho gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh. Đơn vị này cần lưu ý, Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định: “Khi cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu xác định thông tin đăng tải thuộc nội dung nào và sử dụng các mẫu tương ứng tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này…”. Việc sử dụng đúng các mẫu phiếu đăng ký thông báo sẽ giúp các chủ đầu tư, bên mời thầu tránh được những sai sót không đáng có, như: thiếu thông tin, sử dụng sai thuật ngữ trong đấu thầu, nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh…

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam