Bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Đây là yêu cầu của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị Bàn giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn (KKTNS).

Đây là yêu cầu của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị Bàn giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn (KKTNS). 

 

Theo Ban quản lý KKTNS, năm 2014, Ban đã thẩm định và cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) cho 41 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 3.134 tỷ đồng, 3 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 40,5 triệu USD; điều chỉnh 15 GCNĐT, thu hồi 7 GCNĐT; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 6 dự án; khởi công mới 3 dự án, tiếp tục triển khai 21 dự án chuyển tiếp…

 

Tuy nhiên, KKTNS đang còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là việc giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Điều này gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công, hiệu quả đầu tư và làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Do đó, Ban quản lý KKTNS đề nghị UBND Tỉnh sớm có văn bản giải trình bổ sung Quy hoạch điều chỉnh KKTNS theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I/2015; đồng thời chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành có liên quan sớm hoàn thiện khung giá đất tại các KCN để thống nhất quản lý và làm cơ sở cho các đơn vị kinh doanh kết cấu hạ tầng tính toán; công khai mức giá thuê đất, tạo điều kiện xúc tiến đầu tư các dự án thứ cấp. Ban quản lý KKTNS đề nghị Sở Giao thông vận tải triển khai việc nạo vét luồng chính vào cảng Nghi Sơn để tạo điều kiện thu hút, triển khai các dự án dịch vụ hậu cần cảng…

 

Tại Hội nghị trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá, hạ tầng giao thông, thoát nước tại KKTNS còn yếu kém; quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý xây dựng vẫn còn nhiều vi phạm. Công tác GPMB của hầu hết các dự án chưa bảo đảm tiến độ, huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa bảo đảm so với yêu cầu… 

 

Để giải quyết các tồn tại nêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, thời gian tới, Ban quản lý KKTNS, các ngành liên quan cần đưa ra các kiến nghị, các biện pháp để UBND Tỉnh tháo gỡ các vướng mắc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các dự án tại KKTNS triển khai đúng tiến độ. Đồng thời, huy động nguồn vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng tại KKTNS; hoàn thành quy hoạch mở rộng KKTNS để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

BK 

ngocthanh