Bảo đảm phân bổ vốn ngân sách nhà nước đúng mục tiêu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Tham gia Hội thảo có đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, UBND cùng Sở KH&ĐT, Sở Tài chính các tỉnh của 3 khu vực: Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Nam Bộ.

 

Theo đại diện Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập của 2 dự thảo nêu trên, đây là hai văn bản pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đổi mới và cơ cấu lại đầu tư công; bảo đảm việc phân bổ nguồn vốn nhà nước theo đúng các mục tiêu, định hướng phát triển của đất nước, bố trí vốn tập trung có hiệu quả. Đồng thời, hai văn bản này sẽ góp phần khắc phục tình trạng bố trí vốn dàn trải trong thời gian qua; bảo đảm việc phân bổ nguồn lực cho các bộ, ngành, địa phương một cách công khai, minh bạch; tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. 

 

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đã được chuẩn bị và gửi kèm theo dự thảo Luật Đầu tư công trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Sau khi được Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công tại Kỳ họp thứ 7, Bộ KH&ĐT đã hoàn thiện dự thảo Nghị định, lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương. Dự thảo Nghị định được đưa ra lấy ý kiến tại Hội thảo lần này là dự thảo đã tiếp thu các góp ý, bổ sung, chỉnh lý và đã được Bộ Tư pháp thẩm định.

 

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Văn Hiếu đánh giá: “Hai văn bản này có vai trò mấu chốt nhằm hướng dẫn triển khai Luật Đầu tư công. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng Luật Đầu tư công phù hợp với thông lệ quốc tế, luật hóa các văn bản hướng dẫn bố trí vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước. 

 

Các thành viên Ban Soạn thảo cho rằng, nội dung cốt lõi của Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm là thay đổi quan điểm và cách làm kế hoạch hàng năm sang quan điểm và cách làm kế hoạch 5 năm. Sự thay đổi này nhằm tạo tính chủ động cho chính các bộ, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch, cũng như phù hợp với các thông lệ quốc tế. 

 

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Nghị định như: Thời gian chuẩn bị kế hoạch đầu tư công hằng năm ở địa phương quá ngắn, chỉ khoảng 2 tháng kể từ khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (nếu xây dựng kế hoạch từ cấp xã, huyện và tổng hợp lên tỉnh, thì mỗi cấp chỉ khoảng 15 ngày, trừ thời gian trình xin ý kiến cấp trên thì thời gian xây dựng kế hoạch ở từng cấp chỉ còn dưới 10 ngày); cơ sở nguồn vốn để xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm chưa có căn cứ, nên khó khăn trong việc dự kiến danh mục, quy mô đầu tư…

 

Đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân cho biết, dự thảo Quyết định này đang được gửi lấy ý kiến rộng rãi để hoàn chỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 

Góp ý cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, về cơ bản, Hội thảo ghi nhận 2 nhóm ý kiến còn khác nhau. Nguyên nhân là do các tỉnh có kinh tế phát triển yêu cầu tính thêm tiêu chí điểm số theo hướng có lợi cho tỉnh có kinh tế phát triển, trong khi đó, các tỉnh kinh tế chậm phát triển thì yêu cầu ngược lại.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu khẳng định: “Bộ KH&ĐT sẽ lắng nghe nghiêm túc và đầy đủ tất cả ý kiến đóng góp của các địa phương đối với từng vấn đề, từng nội dung của hai dự thảo trên. Các ý kiến sẽ được ghi nhận để xây dựng thành công Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cũng như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân  sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 nhằm bảo đảm phân bổ nguồn vốn đúng mục tiêu, đúng định hướng phát triển cả về kinh tế, xã hội và bảo đảm công bằng giữa các vùng miền”.

V.Huyền

admin