Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công 2018

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ KH&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh báo cáo tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2018 của địa phương; tình hình chỉ đạo, giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 của các địa phương trong quý I, quý II/2018 và hàng tháng; tình hình thực hiện và giải ngân các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 đến hết tháng 4/2018, dự kiến đến hết tháng 6/2018 và ước cả năm 2018.

Bộ KH&ĐT cũng đề nghị UBND cấp tỉnh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018, nguyên nhân của những vướng mắc, khó khăn đó; những nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 trong các tháng cuối năm.

Khánh Ngọc