Báo cáo danh mục dự án kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2018

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Công văn số 1190/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 sang năm 2018.

Cụ thể, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2017 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018; danh mục dự án và mức vốn nước ngoài kế hoạch năm 2017 thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước của các chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu (SPRCC), chương trình phát triển giáo dục đại học (WB) có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018, gửi về Bộ trước ngày 15/3/2018.

Riêng đối với 2 Chương trình mục tiêu quốc gia, chỉ báo cáo tổng số vốn đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018, không báo cáo chi tiết danh mục dự án.

Theo yêu cầu của Bộ KH&ĐT, các dự án đề nghị kéo dài phải làm rõ lý do không giải ngân được hết trong năm 2017 và sự cần thiết phải kéo dài sang năm 2018, kèm theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch về số giải ngân đến hết ngày 31/1/2018.

Quang Minh