Bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2013

Sáng qua, 25/12, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013.

Sáng qua, 25/12, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013. Hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ KT-XH 2013 cũng như thảo luận về các nghị quyết chuyên đề khác.

IMG

                                                                                                  Ảnh: Lê Tiên

Năm 2012, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH 

 

Trước khi thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2013, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2012 và Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và thúc đẩy đầu tư phát triển. 

 

Trong năm 2012, lạm phát đã được kiềm chế, đảm bảo ổn định thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm, cung cầu hàng hóa được đảm bảo, mạng lưới lưu thông hàng hóa được triển khai kịp thời… Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ và tài khóa được điều hành chặt chẽ, linh hoạt, góp phần quan trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định giá cả thị trường. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì được tốc độ tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt cao hơn kế hoạch do Quốc hội đề ra từ đầu năm.

 

Cũng theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, trong năm 2012, để thực hiện quản lý chặt chẽ đầu tư công và tăng hiệu quả sử dụng vốn NSNN và vốn TPCP, các cấp, các ngành đã khẩn trương triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; thực hiện tốt các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Việc phân bổ kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và thông báo kế hoạch NSNN năm 2013 đã có tác dụng tích cực trong việc hạn chế bố trí dàn trải. Công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường, góp phần thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí; rà soát và đơn giản hóa các thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiếp độ thi công và giải ngân vốn đầu tư; tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư công. 

 

Năm 2013, tập trung vào 9 nhóm giải pháp 

 

Về chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trình bày dự thảo Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2013. 

 

Theo đó, dự thảo Nghị quyết tập trung vào 9 nhóm giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2013 như: tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân… 

IMG

                                                                                                 Ảnh: Nhã Chi

Để góp phần thực hiện nhóm giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương tăng cường huy động nguồn lực phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển. Chủ động xây dựng, ban hành hoặc đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp tạo môi trường thuận lợi để thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư. Hoàn thiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư… Với nhóm giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, Chính phủ nhấn mạnh, cần hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, xử lý hiệu quả nợ xấu; tập trung hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. 

 

Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết và các ý kiến góp ý của đại diện các Bộ, ngành và địa phương, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013 và các Nghị quyết chuyên đề.

Bích Khánh

 

trungnam