Bắc Ninh sắp sơ tuyển dự án BT hơn 663 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án xây dựng TP. Bắc Ninh (QLDA) vừa cho biết, Dự án BT Đầu tư xây dựng tuyến đường H2, TP. Bắc Ninh với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 663 tỷ đồng chuẩn bị được mời sơ tuyển. 

Dự án này gồm các hạng mục: nền, mặt đường, thoát nước mưa, thoát nước thải, điện chiếu sáng, hè đường, cây xanh, tuynel kỹ thuật.

Theo đó, Ban QLDA sẽ bắt đầu phát hành hồ sơ mời sơ tuyển từ ngày 1/12/2017 và mở sơ tuyển nhà đầu tư vào ngày 2/1/2018. Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi quốc tế để chọn nhà đầu tư. Mục tiêu của Dự án là gắn kết các hệ thống giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Thời gian thực hiện Dự án dự kiến đến hết năm 2020.    

Khánh Ngọc