Bắc Ninh hỗ trợ kinh phí Dự án Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội

(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định hỗ trợ kinh phí để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội, tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn (đợt 2).

Theo đó, UBND Tỉnh giao Sở Tài chính xem xét bố trí kinh phí cho UBND thị xã Từ Sơn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án với tổng kinh phí là trên 75,423 tỷ đồng. Sau khi có mặt bằng sạch, một số hạng mục của Dự án sẽ được triển khai trong năm 2018 này. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.800 tỷ đồng.              

Trần Nam