Bắc Ninh: Gần 20 tỷ đồng xây dựng trung tâm thương mại

(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành trên diện tích đất 1,2 ha.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án là 19,3 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (dự kiến) là 4,33 tỷ đồng. Dự án sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong tháng 2/2018 sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nhà đầu tư sẽ dùng vốn chủ sở hữu, vốn huy động và vốn vay để thực hiện Dự án.

 

Trần Kiên