Bắc Ninh duyệt đề xuất dự án đường liên xã hơn 472 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã Dũng Liệt - Tam Đa - Đông Phong, huyện Yên Phong theo hình thức PPP (hợp đồng BT) với tổng mức đầu tư hơn 472 tỷ đồng.

Theo Đề xuất được duyệt, tuyến đường có chiều dài khoảng 10,8 km, điểm đầu giao cắt với ĐT.286 tại xã Đông Phong, điểm cuối giao với đường đê sông Cầu tại xã Dũng Liệt. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021.

Dự án do Công ty Xây dựng Minh Đạo (TNHH) lập Đề xuất Dự án. Đây là doanh nghiệp có trụ sở tại Bắc Ninh. Trong vòng 2 năm qua, công ty này không được công bố trúng thầu gói thầu nào thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.                

Việt Thắng