Bắc Ninh: Đầu tư đường 197 tỷ đồng theo hợp đồng BT

(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt đề xuất dự án Đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt, thị xã Từ Sơn theo hình thức PPP, hợp đồng BT. 

Dự án gồm 2 tuyến đường với tổng chiều dài 2,152 km. Tổng mức đầu tư dự kiến 197 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án 24 tháng kể từ ngày khởi công công trình.

UBND tỉnh Bắc Ninh dự kiến giao nhà đầu tư khai thác giá trị quyền sử dụng đất các khu đất tại thị xã Từ Sơn, đảm bảo giá trị tương ứng với giá trị Dự án. Tuy nhiên, vị trí khu đất cụ thể chưa được nêu rõ tại Quyết định phê duyệt đề xuất Dự án.

Minh Thư