Bắc Giang sơ tuyển 3 dự án BOO cấp nước sinh hoạt

(BĐT) - Từ 23/5/2018 đến 4/6/2018, Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển 3 dự án cấp nước sinh hoạt theo hình thức hợp đồng BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất là Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung các xã Khám Lạng, Chu Điện và Phương Sơn, huyện Lục Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến là 23,3 tỷ đồng; vốn nhà nước tham gia Dự án là 15,1 tỷ đồng. Thứ hai là Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung các xã Khám Lạng, Chu Điện và Phương Sơn, huyện Lục Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến là 37 tỷ đồng; vốn nhà nước tham gia Dự án là 24 tỷ đồng. Thứ ba là Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn với tổng vốn đầu tư dự kiến là 21,2 tỷ đồng; vốn nhà nước tham gia Dự án là 13,7 tỷ đồng.

Cả 3 dự án trên sẽ được đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng dự án đến hết năm 2020. Thời gian khai thác công trình 49 năm kể từ thời điểm bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Khánh Ngọc