Bắc Giang mời sơ tuyển nhà đầu tư 4 dự án khu dân cư

(BĐT) - Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang đang mời sơ tuyển 4 dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng khu dân cư mới tại huyện Lục Nam với tổng chi phí thực hiện các dự án là trên 839 tỷ đồng.

Trong số 4 dự án đầu tư có sử dụng đất, Dự án Khu dân cư mới số 1 xã Phương Sơn, huyện Lục Nam có tổng chi phí thực hiện là 85,9 tỷ đồng; Dự án Khu dân cư Đồng Cửa 2, thị trấn Đồi Ngô là 660,6 tỷ đồng; Khu dân cư mới số 1 xã Tiên Nha là 35,08 tỷ đồng; Khu dân cư mới Đồng Đỉnh, xã Bình Sơn là 57,28 tỷ đồng. Thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển là từ ngày 18/1/2018 đến ngày 26/2/2018.

 

Ngọc Minh