Bắc Giang: Duyệt đề xuất dự án làm đường hơn 343 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Đề xuất Dự án Xây dựng đường trục thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo hình thức BT với tổng mức đầu tư dự kiến 343,6 tỷ đồng. Đề xuất Dự án do Công ty CP Cơ khí xây dựng Đại Mỗ (COMA6) chuẩn bị. Tuyến đường có tổng chiều dài 3,87 km.

Để hoàn vốn, dự kiến nhà đầu tư được giao quỹ đất với tổng diện tích khoảng 50 ha nằm hai bên tuyến đường dự án BT để thực hiện dự án hạ tầng khu đô thị mới. Giá trị quỹ đất thanh toán Dự án khoảng 354,2 tỷ đồng, giá trị công trình BT khoảng 300 tỷ đồng, khoản chênh lệch nộp lại NSNN khoảng 54 tỷ đồng.                

Minh Thư