Ba vấn đề cần lưu ý để chuyển đổi thành công mô hình tăng trưởng

Nâng cao chất lượng quản lý kinh tế vĩ mô, chất lượng giáo dục và tránh bẫy thu nhập trung bình là những vấn đề Việt Nam cần phải lưu ý khi thực thi mô hình tăng trưởng mới.

Nâng cao chất lượng quản lý kinh tế vĩ mô, chất lượng giáo dục và tránh bẫy thu nhập trung bình là những vấn đề Việt Nam cần phải lưu ý khi thực thi mô hình tăng trưởng mới.

IMG

Ảnh: TH

Đây là khuyến nghị được các đại biểu nhấn mạnh tại Hội thảo APEC về chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực thi mô hình tăng trưởng mới, khai mạc sáng ngày 27/11, tại Hà Nội.

 

Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, Việt Nam là một thành viên tích cực trong các hoạt động của Ủy ban Kinh tế APEC, đặc biệt là hoạt động xây dựng và thực hiện Chiến lược mới của APEC về cải cách cơ cấu (ANSER). Trong kế hoạch hành động ANSER của Việt Nam, một trong những mục tiêu cơ bản là nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế thị trường, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đảm bảo phát triển nhanh và bền vững. Đây là một trong những định hướng chính của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) của Việt Nam.

 

Từ năm 2009, Chính phủ Việt Nam đã quyết định thực hiện chiến lược thay đổi mô hình tăng trưởng, trong đó chú trọng đến việc điều chỉnh lại cơ cấu lao động, cơ cấu ngành, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế thị trường, chuyển đổi mô hình tăng trưởng để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững. Tất nhiên, không có mô hình tăng trưởng chung nào có thể áp dụng cho mọi nền kinh tế, do đó, mỗi nền kinh tế APEC chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn và thách thức của mình khi thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

 

Đề cập vấn đề tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, TS. Lê Xuân Sang, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: Việt Nam đã có một thời gian dài theo đuổi mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư, khai thác nhân công giá rẻ và khai thác tài nguyên. Do đó, chất lượng tăng trưởng còn hạn chế. Để cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một loạt chính sách và giải pháp trọng điểm thực hiện tái cơ cấu kinh tế như thông qua Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; thành lập Công ty Quản lý tài sản để xử lý nợ xấu; tăng bội chi cho phát triển và trả nợ…

 

Theo ông Kensuke Tannaka, chuyên gia Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), để Việt Nam thực hiện thành công việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Việt Nam cần lưu ý 3 vấn đề trọng tâm là nâng cao chất lượng quản lý kinh tế vĩ mô, chất lượng giáo dục và tránh bẫy thu nhập trung bình. Theo ông Kensuke Tannaka, quản lý kinh tế vĩ mô là một trong những vấn đề rất quan trọng để thực hiện chuyển đổi mô hình kinh tế phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu. Vì vậy, Việt Nam hoàn toàn có thể chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành công nếu giải quyết được 3 vấn đề nêu trên.

 

Về mặt dài hạn, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, ngoài việc thực hiện đề án tái cơ cấu, Chính phủ Việt Nam cũng cần thực hiện các giải pháp có tính mấu chốt, lan tỏa khác như: Áp dụng rộng rãi các chuẩn mực quốc tế và đảm bảo tính trung thực, hiệu lực, chế tài thực thi trong áp dụng các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế, báo cáo tài chính quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Trung Hiếu

trungnam