Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi đầu tư vào 3 dự án bệnh viện

(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang kêu gọi đầu tư vào 3 dự án bệnh viện đa khoa quốc tế với tổng chi phí thực hiện ước tính (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là 570 tỷ đồng. Đây là 3 dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích đất quy hoạch là 11,3 ha.

Địa điểm thực hiện các dự án nêu trên là tại Phường 11, phường Long Hương, phường Phước Hưng của thành phố Vũng Tàu. Hiện trạng của 3 khu đất này là đã giải phóng mặt bằng và thời gian thực hiện các dự án dự kiến là 12 tháng.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao triển khai các công việc liên quan để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 3 dự án bệnh viện nêu trên.            

Khánh Ngọc