Bà Rịa - Vũng Tàu: Gia hạn sử dụng đất Dự án Cảng Quốc tế Sao Biển

(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng để Công ty CP Cảng Quốc tế Sao Biển tiếp tục triển khai đầu tư Dự án Cảng Quốc tế Sao Biển tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hết thời hạn được gia hạn mà Công ty vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Theo báo cáo, Công ty CP Cảng Quốc tế Sao Biển đã được UBND Tỉnh cho thuê 680.174,5 m2 đất tại xã Mỹ Xuân để đầu tư Cảng Quốc tế Sao Biển. Dự án có vốn đầu tư 4.551.903 tỷ đồng với tiến độ thực hiện là 4 năm. Đất đã được bàn giao trên thực địa ngày 23/2/2012, Công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai và chấp hành tốt nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (quý IV/2016), Công ty chưa triển khai đúng tiến độ được phê duyệt tại Giấy chứng nhận đầu tư. Tháng 11/2017, Công ty đã có văn bản đề nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng.

Hải Đăng