Bà Rịa - Vũng Tàu chấm dứt chủ trương đầu tư Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An

(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành hàng loạt văn bản để thu hồi, hủy bỏ các văn bản liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Việc quản lý đầu tư xây dựng tại khu vực này, khi chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt, được thực hiện theo Quy hoạch chung xã Lộc An, huyện Đất Đỏ năm 2010 - 2020, tỷ lệ 1/5000 được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1427/QĐ-UB ngày 25/7/2012.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tín Thành là chủ đầu tư Dự án có trách nhiệm nộp lại các quyết định, văn bản và toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An và liên hệ Sở Xây dựng để giải quyết các thủ tục liên quan.          

Trần Kiên