Bà Rịa - Vũng Tàu: Cấp phép cho 4 dự án FDI trong quý I

(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2016, Tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 144,3 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án và giảm vốn cho 2 dự án; thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 1 dự án.

Trong 3 tháng qua, vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 260 triệu USD. Lũy kế đến tháng 3/2016, vốn đầu tư thực hiện là 11.190 triệu USD, chiếm 41,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trên địa bàn Tỉnh có 297 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 27.035 triệu USD.

Ngô Ngãi

Tin liên quan