Áp dụng hợp đồng BT để xây dựng Khu trung tâm hành chính, chính trị mới Bắc Sông Cấm

Tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo TP. Hải Phòng mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương thực hiện dự án Khu trung tâm hành chính, chính trị mới Bắc Sông Cấm (Hải Phòng) theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất của Thành phố. Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Hải Phòng thực hiện việc đầu tư xây dựng và quy hoạch cụ thể các khu đất, xác định giá trị đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo TP. Hải Phòng mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương thực hiện dự án Khu trung tâm hành chính, chính trị mới Bắc Sông Cấm (Hải Phòng) theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất của Thành phố. Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Hải Phòng thực hiện việc đầu tư xây dựng và quy hoạch cụ thể các khu đất, xác định giá trị đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành. 

 

Về hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách trung ương để đầu tư hạ tầng kỹ thuật của Dự án, Thủ tướng yêu cầu TP. Hải Phòng thực hiện việc thẩm định vốn theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn và mức vốn hỗ trợ Dự án trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Đối với một số kiến nghị khác của TP. Hải Phòng như bổ sung vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2015 - 2016 cho dự án Đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở sinh viên tập trung (giai đoạn I), dự án Khu ký túc xá sinh viên Trường Đại học Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất khi có nguồn vốn phù hợp.

 

Về việc lựa chọn Khu công nghiệp Nomura giai đoạn 2 (khoảng 250 ha) làm Khu công nghiệp chuyên sâu, hỗ trợ để thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu TP. Hải Phòng tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, hoàn thiện đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

 

Về mở rộng Khu công nghiệp Tràng Duệ sang huyện An Lão với cơ chế ưu đãi như Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Thủ tướng yêu cầu TP. Hải Phòng lập đề án theo quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thẩm định đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tuấn Dũng  

 

ngocthanh