Áp dụng cơ chế đặc biệt với dự án đường Vành đai 2 Hà Nội

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho phép UBND TP. Hà Nội được áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với Dự án Xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn Vĩnh Tuy đến Ngã tư Vọng, TP. Hà Nội theo hình thức PPP (hợp đồng BT).

Trong đó, lưu ý đảm bảo công khai minh bạch, không để thất thoát tài sản nhà nước; UBND TP. Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ giá trị công trình BT và giá trị quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư trên cơ sở tương ứng với giá trị BT đã lập, phù hợp với giá thị trường, đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước; giám sát chất lượng công trình chặt chẽ theo quy định.

Khi tiến hành thanh, quyết toán công trình, yêu cầu UBND TP. Hà Nội xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường để bảo đảm thực hiện theo quy định, không để thất thoát tài sản nhà nước.           

Quang Minh