An Giang xây bến khách ngang sông Đa Phước - Châu Phong

(BĐT) - UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt Đề xuất Dự án Bến khách ngang sông Đa Phước - Châu Phong. Đơn vị chuẩn bị Dự án là Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hải Đến.

Tổng vốn đầu tư Dự án dự kiến 54,5 tỷ đồng, loại hợp đồng là BOT. Dự kiến thời gian hợp đồng Dự án là 37 năm, thời gian thực hiện Dự án là 30 tháng.

Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hải Đến có địa chỉ tại An Giang. Trong năm 2016, Công ty liên danh với 2 nhà thầu khác đã trúng 1 gói thầu tại An Giang do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang là bên mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 62 tỷ đồng.               

Minh Thư