An Giang sắp xây Nhà máy Xử lý chất thải rắn Phú Tân

(BĐT) - Từ ngày 11/4 - 4/5/2018, Sở Xây dựng tỉnh An Giang sẽ phát hành rộng rãi hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân. Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến là 79,08 tỷ đồng, hình thức hợp đồng BLT (Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao).

Thời gian thực hiện Dự án dự kiến là 36 tháng, trong đó: thời gian thực hiện các công việc để dự án đi vào thi công 18 tháng, thời gian thi công xây dựng công trình 18 tháng. Địa điểm thực hiện Dự án là Xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thời gian hợp đồng Dự án là 20 năm.  

Tuấn Dũng