An Giang chỉ định thầu Dự án Xử lý chất thải rắn Châu Đốc

(BĐT) - UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn TP. Châu Đốc. 
Ảnh  minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2018, tỉnh An Giang sẽ thực hiện chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện Dự án theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, loại hợp đồng BLT (xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao).

Sở Xây dựng An Giang cho biết, Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 141,5 tỷ đồng. Có 2 nguồn vốn đầu tư cho Dự án gồm: vốn của nhà đầu tư (được hoàn trả vốn đầu tư thông qua thu phí dịch vụ xử lý rác) và nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh An Giang để thực hiện chi trả dịch vụ xử lý rác cho nhà đầu tư, phần còn thiếu bổ sung từ ngân sách địa phương.

Địa điểm thực hiện Dự án tại xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tổng diện tích đất sử dụng cho Dự án gần 45.000 m2; thời gian thực hiện hợp đồng là 30 năm; thời gian thực hiện Dự án là 42 tháng...

 

Tuấn Dũng