AMATA mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam

(BĐT) - Sau 2 dự án thành phố thông minh ở Biên Hòa và Đồng Nai đang được triển khai, Tập đoàn AMATA (Thái Lan) đang xin Chính phủ Việt Nam chủ trương đầu tư xây dựng một thành phố thông minh ở Hạ Long (Quảng Ninh).

Bà Somhatai Panichewa - Tổng giám đốc điều hành Công ty AMATA Việt Nam thuộc Tập đoàn AMATA (Thái Lan) đã khẳng định chiến lược mở rộng đầu tư vào miền Bắc Việt Nam của AMATA tại Tọa đàm Thành phố thông minh và tầm nhìn tương lai, do Tập đoàn AMATA tổ chức ngày 8/3 ở Hà Nội.

Quy mô giai đoạn đầu của dự án là 7,14 km2. Khi hoàn thành, dự án có tổng diện tích 28.000 km2.           

Lan Bùi